Service en Onderhoud

door Lohr Liften BV

Kwaliteit

Lohr Liften kenmerkt zich door een hoge servicegraad. We beschikken over een kwalitatief hoge servicedienst, die door onze goed gemotiveerde en zelf opgeleide monteurs verleend wordt. Deze dienst is natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u bereikbaar en beschikbaar zonder extra voorrijkosten.

Lohr Liften laat al haar liftinstallaties inspecteren en keuren door een gecertificeerde instelling. Verder zorgen goed opgeleide en ervaren onderhoudsmonteurs ervoor dat uw liftinstallatie in topconditie blijft.

 

Hierdoor is de kwaliteit van de liften tot in lengte van jaren gegarandeerd. In overleg met u wordt het aantal onderhoudsbeurten vastgesteld, die gebaseerd worden op uw wensen. Dit zijn wensen waar een liftinstallatie aan moet voldoen, maar ook wensen met betrekking tot het onderhoud. Voor eventuele storingen kunt u 24 uur per dag bij ons terecht. Mocht er een onderdeel vervangen moeten worden aan uw liftinstallatie, dan kunt u rekenen op een snelle afhandeling door korte organisatielijnen.

``U kunt 24 uur per dag bij ons terecht voor eventuele storingen!``

Meerjarenplanning

Lohr Liften maakt op verzoek een meerjarenplanning voor liftinstallaties. Dit is een prognose van de te verwachten reparaties aan de desbetreffende liftinstallaties.

Om duidelijk inzicht te verschaffen in de kosten van vervangingen en de tijd waarbinnen dit moet gebeuren, hebben wij een meerjarenplanning gemaakt. Hierin maken we prognoses op voor langere periodes. Op deze manier krijgen we een duidelijk inzicht in te verwachten vervangingen. Daarnaast wordt de kans op storingen en onvoorziene kosten tot een minimum beperkt.

Doelen

Door het opstellen van de prognose worden de volgende doelen nagestreefd:

 • Het preventief vervangen van versleten onderdelen. Hierdoor worden liftstoringen en keuringspunten voorkomen
 • Het planmatig aanpassen van de liftinstallatie aan de meest actuele veiligheidsnormen en veiligheidseisen, zoals het Warenwetbesluit Liften
 • Het op termijn verminderen van onderhoudskosten door het gebruik van onderhoudsvriendelijke en degelijke materialen

Onderhoudsplan

Om de lift optimaal te laten functioneren en storingen te voorkomen, is onderhoud essentieel. Lohr Liften adviseert en ondersteunt u bij het opstellen en kiezen van het juiste onderhoudsplan voor uw liften. Zo kunt u verschillende onderhoudsovereenkomsten afsluiten waarin de storingsopvolging en het periodiek onderhoud zijn vastgelegd. Naast onderhoud aan eigen liften, verzorgen wij onderhoud aan diverse merken liften. Voor eigen nieuwe liften geldt een garantie van 10 jaar. Onder de garantie valt reparatie aan materiaal en constructie. Dit valt onder het totaalproduct van de lift.

Overeenkomsten

Enkele standaard overeenkomsten zijn:

 • Basisovereenkomst
 • Uitgebreide overeenkomst
 • All-in overeenkomst.

Basis

$ Een basisovereenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Uitvoering van preventief onderhoud
 • Het verzorgen van de benodigde smeer- en schoonmaakmiddelen
Meer informatie »

Uitgebreid

$ Een uitgebreide overeenkomst bestaat uit de onderdelen van de basisovereenkomst, aangevuld met:

 • Assistentie bij periodieke keuringen
 • Verhelpen van liftstoringen tijdens kantooruren
 • Kleine materialen tot € 30
Meer informatie »

All-in

Een all-in overeenkomst bestaat uit de onderdelen van de uitgebreide overeenkomst, aangevuld met:

 • Het leveren van alle benodigde onderdelen en materialen
 • Monteren van alle onderdelen en materialen
Meer informatie »
teamcreativeService en Onderhoud