Reparatie en modernisering

door Lohr Liften BV

Altijd de juiste lift!

Tijd voor een nieuwe of aangepaste lift? Bij Lohr Liften bent u aan het juiste adres als het gaat om optimaal en snel uitgevoerde moderniseringsprojecten. Één van onze sterke punten is het moderniseren van oude liftinstallaties. Door de flexibele organisatie zijn wij in staat deze projecten degelijk en binnen een korte tijd te realiseren.

``Één van onze sterke punten is het moderniseren van oude liftinstallaties``

Liften moderniseren

Tegenwoordig worden er steeds hogere eisen gesteld aan liftinstallaties. Bestaande liften voldoen vaak niet meer aan de nieuwste technologieën of zien er niet meer representatief uit. Ook is het mogelijk dat ze niet meer voldoen aan de huidige veiligheidseisen, of dat het liftcomfort onvoldoende is.

Ook vanuit de overheid worden steeds hogere eisen aan veiligheid van liften gesteld. Zo is het vanaf 1995 gebruikelijk om nieuwe liften te leveren met cabinedeuren, frequentiegeregelde aandrijvingen en spreekverbindingen.

Sinds 1 september 2003 is er sprake van het Warenwetbesluit Liften, voortgekomen uit het Liftenbesluit 1 en het Besluit Liften. Hierin zijn de veiligheidsaspecten vastgelegd voor het gebruik, het onderhoud en de inspectie van liftinstallaties, waarbij de verantwoordelijkheid hierin is neergelegd bij de lifteigenaar. Wij helpen graag passende en effectieve maatregelen te realiseren.

Wanneer een liftinstallatie erg verouderd is, is het geheel vervangen van deze installatie bij veel bedrijven vaak de enige mogelijkheid. Maar bij Lohr Liften is het zeker niet de enige mogelijkheid. Wij kunnen de lift zodanig aanpassen, dat het niveau vergelijkbaar is met een nieuwe lift. Wij garanderen een lift met een lange levensduur en een minimum aan storingen. Dit kan gerealiseerd worden door de lift een nieuw aanzicht te geven, door het bekleden van de kooi en / of door het veranderen van de besturing.

Moderniseringsconcept

Bij het moderniseren en ombouwen van liften heeft Lohr Liften een volledig plan. In dit plan gebruiken wij alleen materialen die in de markt vrij verkrijgbaar zijn. De modernisering van de liftinstallatie wordt op de volgende manieren gerealiseerd:

  • door het upgraden van liften, om de veiligheid van de installatie weer aan de huidige en geldige normen te laten voldoen;
  • door het bieden van klant- en gebruiksvriendelijke oplossingen met onbeperkte mogelijkheden;
  • door het bieden van een goede oplossing voor bestaande liftinstallaties.

Uw wensen zijn belangrijk

Naast dit concept vinden wij uw wensen erg belangrijk. We adviseren u vrijblijvend over de mogelijkheden voor modernisering van uw liftinstallatie. Hierbij kijken we nadrukkelijk naar het gebruik van de liftinstallatie en bepalen in overleg de noodzakelijke en de gewenste werkzaamheden. Samen vertalen wij uw individuele wensen naar concrete doelstellingen. Nadat u uw goedkeuring gegeven heeft, verwerken wij de wensen in een technisch ontwerp. De volgende uitgangspunten worden bij dit overleg gehanteerd:

  • zo min mogelijk bouwkundige werkzaamheden;
  • het vermijden van overlast voor gebruikers van de lift;
  • het kort houden van montagetijden;
  • de garantie van uw en onze veiligheid.

Reparatie aan liften

Lohr Liften maakt het mogelijk om alle merken liften te moderniseren. Ook kunnen wij diverse merken liften repareren, door het vervangen van hoofdonderdelen van de lift.

In de loop der jaren is een zeer capabel en technisch team gevormd. Onze medewerkers staan dan ook garant voor een topniveau aan werkzaamheden op het gebied van fabricage, installatie, renovatie en onderhoud van uw installatie.

Vermijden van overlast

Tijdens het ombouwen gaat de aandacht uit naar u als klant, maar ook naar de gebruiker van de lift. Lohr Liften wil tijdens een renovatie voor zo min mogelijk overlast zorgen voor bewoners en andere belangen. Om dit te kunnen bereiken, is het voortraject heel erg belangrijk. Wij zullen met u het voortraject bespreken hoe de overlast voor een groot deel vermeden kan worden, bijvoorbeeld door een snelle ombouwtijd en noodvoorzieningen. Wij betrekken u zoveel mogelijk in het hele traject, inclusief het voortraject. Hierbij geven wij u graag persoonlijk advies en luisteren naar uw wensen op zowel technisch als esthetisch gebied. Samen met u bedenken wij hoe de overlast zoveel mogelijk vermeden kan worden.

teamcreativeReparatie en modernisering